Formátování kvalifikačních prací a jiných dokumentů

Nevíte si rady s naformátováním absolventské, bakalářské či diplomové práce? Nebo potřebujete naformátovat úplně jiný dokument? Soustřeďte se pouze na věcný obsah Vaší práce, formální stránku nechte na nás. Vaši práci zformátujeme přesně podle Vašich pokynů či podle pokynů Vaší školy.

Ve Vaší práci mimo jiné správně nastavíme:

  • styly,
  • pevné mezery tak, aby se jednopísmenná slova nenacházela na koncích řádků,
  • odsazení a meziodstavcové mezery,
  • víceúrovňové číslování nadpisů,
  • číslování stran až od určité strany,
  • automaticky generovaný obsah,
  • vysvětlivky a poznámky pod čarou,
  • seznam obrázků, tabulek a grafů,
  • export dokumentu do formátu PDF.

Nabízíme také možnost odborné jazykové korektury prováděné středoškolskými učiteli českého jazyka.

Cena formátování

Cena za zformátování dokumentu se skládá ze součtu základní ceny za dokument a ceny za jednotlivé stránky.

Základní cena za dokument: 200 Kč

Cena za 1 stranu: 8 Kč

Celkovou cenu tedy vypočteme pomocí vzorce: 200 + počet stran * 8

Příklad cenové kalkulace u 80 stránkové práce: 200 + 80 * 8 = 840 Kč

Tvorba šablony

Nechcete řešit formátování své práce na poslední chvíli před odevzdáním? Nechte si od nás vytvořit šablonu, která bude splňovat požadavky Vaší školy. Do takto připravené šablony pak budete psát pouze obsah své práce a dokument se bude formátovat automaticky. Cena za vytvoření šablony je 600 Kč.

Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na požadavcích daného zákazníka (např. v závislosti na požadované rychlosti práce).